ГоловнаСтатті ›Рекомендація використання таблетованих і порошкових реагентів на основі діоксиду хлору Dutrion і Aquaprove в зоні проведення АТО

Рекомендація використання таблетованих і порошкових реагентів на основі діоксиду хлору Dutrion і Aquaprove в зоні проведення АТО

Сьогодні Міністерство оборони України, Національна гвардія України, благодійні волонтерські об'єднання в терміновому порядку потребують ефективних препаратів для знезараження питної води в зонах АТО.

Згідно ДБН В. 2. 5-74: 2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" одним з найефективніших реагентів для знезараження питної води є діоксид хлору, що забезпечує високий бактерицидний ефект дозою до 0,5 мг/дм3 включно.

Результати випробувань з оцінки знезаражувального ефекту, виконані в міжнародних атестованих лабораторіях (Нідерланди, Німеччина, Італія, Румунія, Сербія), а також в Україні, показали, що застосування діоксиду хлору забезпечує 99,9% вірулецидні і бактерицидний ефекти по відношенню до патогенних, умовно патогенних і санітарно-показових мікроорганізмів і круглих черв'яків.

Метод знезараження питної води діоксидом хлору має свої переваги в порівнянні з рідким хлором і гіпохлоритом, знезараження води цим реагентом здійснюється ефективно при різних фізичних і хімічних станах води.

Переваги знезараження питної води діоксидом хлору

  • Завдяки високому окислювально-відновного потенціалу діоксид хлору щодо інших хлорвмісних речовин має більш ефективну бактерицидну, віруліцидну та протозооцидну дію, включаючи вплив на спороутворюючі форми бактерій, запобігає росту водоростей;
  • Сприяє видаленню і запобігає утворенню біоплівок на внутрішніх поверхнях трубопроводів;
  • Практично не призводить до утворення токсичних побічних продуктів знезараження. Нашими експериментальними дослідженнями виявлено, що вміст хлороформу, що утворюється в 10 і більше разів менше, ніж у випадку хлорування гіпохлоритом натрію, рідким хлором, хлорним вапном і хлорами;
  • Швидше, ніж хлор, окисляє залізо і марганець, а також сульфіди, нітрити і ціаніди. Реагує з похідними фенолу, вторинними і третинними амінами, забезпечує деструкцію сірковмісних органічних речовин;
  • Не реагує з фенолами та аміаком; має пролонгований знезаражувальний ефект тривалістю до 7 діб у водопровідних мережах;
    Окислювальні властивості не залежать від водневого показника води (рН).

Отже, діоксид хлору використовується для знезараження питної води з метою забезпечення її гарантованої мікробіологічної безпеки, мінімальної кількості побічних продуктів знезараження і зниження їх токсичної дії на організм.

Сьогодні слід рекомендувати інноваційні технології безпечного виробництва розчину діоксиду хлору на місці застосування.

Одним з таких способів є порошки (компоненти а і В) для отримання діоксиду хлору і таблетки діоксиду хлору «ДУТРІОН» і «АКВАПРОВЕ», що прості і зручні при транспортуванні, зберіганні і використанні. Згідно з інструкцією виробника з реагентів у вигляді порошку або таблеток на місці використання в добре вентильованих приміщеннях з використанням засобів індивідуального захисту готують робочі розчини, які зберігають зазначені властивості протягом 30 - 60 діб. Знезараження води проводиться шляхом розведення робочого розчину діоксиду хлору в обсязі вихідної води відповідно до розрахунків.

Таким чином, використання таблетованих і порошкоподібних реагентів на основі діоксиду хлору "ДУТРІОН" і "АКВАПРОВЕ" спрощує і покращує безпеку використання сучасного ефективного знезаражувального агента - діоксиду хлору. Такий метод обробки питної та технічної води рекомендується як альтернатива хлору і гіпохлориту.

З повагою, Зам. директора, чл.-корр. НАМНУ, проф., д.М. Н. Н. С. Полька

 

Рекомендация использования таблетированных и порошковых реагентов на основе диоксида хлора Dutrion и Aquaprove в зоне проведения АТО